Meten is weten:Elastic Stack

Mijn thuisnetwerkwerk is meer dan enkel de internetmoden , een wifi accespoint en wat pc’s. Nee, ik wou graag wat ruimte om te testen en kennis op te doen dus heb ik ook een firewall draaien, zoemen er 2 NAS systemen , draait er een VOIP telefooncentrale en een hostserver met daarop wat virtuele machines. Heel wat leuks dus en dus ook mogelijkheden om aan monitoring doen.

In een vorig artikel schreef ik over Cacti om grafieken te maken over je netwerktoestellen maar er is natuurlijk meer mogelijk… En zo las ik enige tijd geleden wat over ELK (Elasticsearch, Logstash en Kibana) een stack met tools die heel wat mogelijkheden biedt om data te gaan verzamelen (elasticsearch), te herwerken (logstash) en dan te visualiseren(kibana). Dat zou ik dus ook gaan uitproberen.

Zoals steeds is Google en goede start en heel wat nuttige informatie en hulp vond ik op het youtube kanaal van justmeandopensource.

Even vlug een intro over ELK….

Naar de werkvloer..

De stack zal op mijn NAS draaien onder de vorm van een aantal docker containers. Docker is een krachtig, snel en elegant framework voor virtualisatie.

Met een SSH sessie werk ik op de NAS en start dus met het binnenhalen van de verschillende containers onder de meest recente versie op het moment van dit schrijven : 7.2.0. Het gebruik van de tag latest werkt bij deze containers niet… Na enige tijd heb je dus Elasticsearch, Kibana en Logstash en kan je de containers gaan starten in docker. Toch nog wat extra voorbereiding :

  • het aanmaken van een datavolume onder docker om zo de gegevens van de Elasticsearch container persistent te maken. Dit doe je met:
docker volume create ES-data

Er wordt dan een folder aangemaakt op je host onder /var/lib/docker/volumes/

  • Het instellen van een globale parameter vm.max_map_count in een bestandje onder /etc/sysctl.d. Ik gaf het de toepasselijke naam elasticsearch.conf en voegde er de volgende regel aan toe : vm.max_map_count=262144.

De stack opstarten

Gaat eenvoudig met de volgende docker commando’s. Ik voerde ze uit vanuit de CLI omdat de docker-gui die draait op openmediavault niet alle mogelijkheden biedt.

docker run -d -p 9200:9200 -p 9300:9300 -e "discovery.type=single-node" --name elasticsearch --mount source=ES-data,target=/usr/share/elasticsearch/data  elasticsearch:7.2.0
docker run -d -p 5601:5601 -h kibana --name kibana --link elasticsearch:elasticsearch kibana:7.2.0

Later zal ik ook logstash via opstyarten omdat ik mijn gegevens van de firewall ook wil visualiseren. Logstash moet die file eerst wat herwerken om het voor Elasticsearch beter ‘leesbaar’ te maken.. komt in een volgend artikeltje

De datashippers metric- en filebeat

Met metricbeat en filebeat kan je data aanleveren aan elastiscsearch. Daartoe moet je dus op elke PC waarvan je data wil ‘shippen’ naar elasticsearch deze tools installeren. Filebeat is voor files (bv syslog) en metricbeat zorgt voor het doorsturen van belangrijke waarden van je systeem op applicaties (mysql, apache,…)

Hoe je dit doet staat goed uitgelegd op de sites van elasticsearch en dit zijn de stappen

De PGP-keys en de repository toevoegen aan het systeem

De modules installeren via apt-update & apt-get install

(sudo) metricbeat modules list 

geeft het overzicht van de verschillende modules

De modules eventueel aanpassen, testen activeren en starten

(sudo) metricbeat module enable {modulenaam} 

activeert modules bv system, mysql, apache,docker,..

in de folder /etc/metricbeat/modules.d pas je dan de config aan van de gekozen modules.

Nadien kan je testen met

metricbeat test output

Tot slot start je op met service metricbeat start

Voor de apache modules moet je zorgen dat de module status geactiveerd is op de apache server ( a2enmod status) en dat de module toegankelijk is door de settings in /etc/apache/mod_enabled/status.conf te controleren. WordPress werkt gebruikt voor z’n permalinks de mod_rewrite en daarom moet je een regel toevoegen om de pagina server-status bereikbaar te maken. Dit kan éénvoudig door volgende regel toe te voegen aan de .htaccess file op de root van de WP webfolder ( bij mij /var/www/wordpress)

RewriteRule ^server-status$ - [L]

Het resultaat…

een view met info over een host (system module)
Overzicht van de docker containers

Geplaatst in Linux | Reacties uitgeschakeld voor Meten is weten:Elastic Stack

Jumper T16 … een nieuwe zender voor de drones

Zoals velen startte ik mijn dronevliegen met goedkopere onderdelen…. dus ook mijn zender. Via aliexpress kocht ik destijds de FlySKy I6 met de bijhorende ontvangers en al vlug kon ik de zender wat modden tot een 14 kanaals zender… waar je dus heel wat mogelijkheden me hebt.

Recent kreeg ik toch wat kriebel om een meer professioneel toestel te kopen – maar binnen een aanneembaar budget en zo kwam ik op de Jumper T16. Ok weer een clone maar een degelijk toestel dat draait op een fork van openTX. Ik weet, er is heel wat fuss over chinese firma’s die alles gewoon copiëren, maar ik heb het toestel toch gekocht. Het wordt geleverd met een 4 in 1 module die toelaat om de meest gangbare protocollen te gaan gebruiken.

De zender gebruikt herlaadbare 18650 batterijen en laden doe ik via de balanceerstekker. Ik maakte gemakkelijk een kabeltje voor mijn lader.

De broncode van deze muliprotocol modules staat online en dus kon ik al vlug met een klein tooltje deze module upgraden naar de meest recente versie. Fluitje van een cent… De gebruikte fileformat was Multi-STM_TXFLASH_INV_OPENTX

Op de github van Jumper kon ik de handleiding vinden en met wat filmpjes op youtube kon ik de belangrijkste instellingen vinden voor mijn eerste model te programmeren. HEt koppelen met de onvanger verliep zonder problemen !

Nu nog wat lekker experimenteren met de mogelijkheden : eigen opstartscherm, voice berichten in het nederland,… werken met lua scripts….

De vroegere FS-i6 zal allicht nog dienen om de zoon mee te nemen op het drone avontuur.


Geplaatst in Drone | Reacties uitgeschakeld voor Jumper T16 … een nieuwe zender voor de drones

Van Linux Mint naar Acrolinux: een kleine stap, wereld van verschil

Toen ik net begon te experimenteren met linux, startte ik met Red Hed en ging nadien vlotjes over Mandrake naar SUSE. Na een periode met Gentoo die me wat meer onder de “motorkap” liet werken, belandde ik dan bij Mint Linux.

Linux Mint in de Cinnamon flavor

Mint is een zeer aangename en populaire distributie en heb er dan ook lang mee gewerkt. Toch bleef ik regelmatig via Distrowatch rondkijken naar andere distributies en zo ontdekte ik recent Acrolinux, een Belgische distributie (op zich al een goeie reden om ze te gebruiken), een variante van Arch linux die voor 90% Arch is met wat extra scripts en met veel aandacht voor het visuele.

De aanpak vond ik ook wel leuk omdat de ontwikkelaar vooral via korte video’s heel wat zaken uitlegt en zo kan je ook weer heel wat leren. Ik startte met de AcrolinuxD en zo had ik dan een image met XFCE, OPENBOX en I3 en al snel ging ik over tot het samenstellen mijn eigen image met XFCE en de programma’s die ik wil…gebaseerd op de arcolinuxB (B van built). Je selecteert de nodige programma’s in packages file en dan is het maar een script te runnen en na enige tijd heb je dan een eigen iso file die je dan instaleert.

Ik ben nu in iedere geval al onder de indruk van het gebruiksgemak.

mijn huidge linker scherm met wat conky scripts… super toch !

Geplaatst in Linux | Reacties uitgeschakeld voor Van Linux Mint naar Acrolinux: een kleine stap, wereld van verschil

Drukke winternaanden

Het is al weer een poos geleden dat ik nog wat postte op de site… toch ben ik niet stil blijven zitten. Ik ben de voorbije maanden gestart met het maken van de autonome drone van Joop Brokking (link hier) en deze build gaf dan weer aanleiding tot het uitproberen van nieuwe IDE en meettoestellen (Logic analyser, ossiloscoop) onder linux.

VSCode en Platformio

De klassieke Arduino IDE werkt ok voor kleine projecten maar als het wat complexer wordt is een full-size IDE toch wel aangeraden… Eerder al had ik met Eclipse wat testjes uitgevoerd, maar recent is er dus Visual Studio Code bijgekomen en in combinatie met PlatformIO is dit wel een krachtige werkomgeving.

VSCode als IDE met PlatformIO

PlatformIO maakt het gebruik van verschillende platformen (voor mij vooral AVR Arduino en STM32) een makkie en vscode zorgt voor de IDE met alle toeters en bellen. Toch waren er een aantal verrassingen, die ik ontdekte toen ik de code voor de brokking drone bewerkte onder VSCode…

Zo moet je de ino-files aanpassen naar een correct C++ formaat binnen platformio als je gebruik wil maken van intellisense onder vscode. Dit wordt op de hulppagina’s van PlatformIO wel uitgelegd wanneer je slechts met EEN ino file werkt, maar hoe dit gaat als je met MEERDERE files werkt, is andere koek.

Dan wordt het pure C++ logica en moet je rekening houden met de ‘scope, duration en linkage’ van variabelen en functies. Er moeten dus ‘forwarded declarations’ worden gemaakt en vooral het gebruik van globale vars vraagt extra aandacht met ondermeer het gebruik van EXTERN in de globals.h headerfile die dan in alle cpp files wordt toegevoegd. Meer uitleg vond ik hier.

Ook de werking van de compiler onder  Arduino en VSCODE/PLATFORMIO is verschillend. Dus heel wat puzzelwerk. Ik ontdekte dit omdat een bepaald stukje code (het telemetry gedeelte) niet correct werkte als ik het met VSCODE compileerde. Onder Arduino lukte het direct!? Veel tijd verloren met zoeken, maar toch weer heel wat bijgeleerd…

Debuggen met CORTEX-DEBUG en OPENOCD

Ook dit deed ik al eerder onder eclipse maar onder VSCODE wou ik dit ook werkend hebben. Ook hier weer wat vreemde dingetjes… Er zijn binnen VScode verschillende debug modules beschikbaar. CORTEX-DEBUG is actueel de betere voor het werken met cortex chips. PlatformIO installeert de nodige toolchain maar toch kreeg ik steeds timeout fouten bij het starten van de debugger in combinatie met de STLINK-v2.

Ik volgde de MCU eclipse methode om de toolchain en Openocd te installeren en met deze  versie lukte het dus wel om de debugger te laten werken. Wel is er een aangepaste configuratiefile (launch.json) nodig en zijn een aantal aanpassingen in de settings nodig.

{
“cwd”: “${workspaceRoot}”,
“executable”: “${workspaceRoot}/.pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf”,
“name”: “Debug Microcontroller”,
“request”: “launch”,
“type”: “cortex-debug”,
“servertype”: “openocd”,
“device”: “STM32F103C8”,
“configFiles”: [“/home/democles/opt/gnu-mcu-eclipse/openocd/0.10.0-10-20181020-0522/scripts/interface/stlink-v2.cfg”,”/home/democles/opt/gnu-mcu-eclipse/openocd/0.10.0-10-20181020-0522/scripts/target/stm32f1x.cfg”]
}

Om één of andere reden wordt de launch.json altijd overschreven en moet ik bovenstaande steeds weer toevoegen… moeten we nog eens onderzoeken… Wanneer je het STM32 platform installeert via VSCODe wordt de volledige build-chain en tools zoals openocd en st-util meegeïnstalleerd en dus nog eens zien of de MCU eclipse echt nodig is… misschien om code buiten VSCode te compileren ed.

Meten is weten

Ja, als er iets foutloopt kan je maar beter gaan meten. Ik had eerder al een HANTEK 6022BE ossiloscoop aangekocht voor mijn projectjes maar de meegeleverde software draaide enkel op Windows. Ik ontdekte openhantek en nu kan ik dus ook onder Linux mijn ossiloscoop gebruiken. Op de site staat alles goed uitgelegd en dus verliep de installatie vlotjes.

Omdat de brokking drone een serial protocol (8N1@9600Bd) emuleert en dit maar niet wilde lukken, haalde ik er ook een Logic analyser / protocol analyser bij  (een DSLOGIC Basic) en daar is dan de SIGROK software weer een oplossing voor linux. Met het script kan je deze tools vrij eenvoudig installeren. Met wat extra firmware files komt er dan leven in de brouwerij en krijg je ook hier weer meer inzichten…

Nu is het dus enkel nog de ‘controller’ op een frame te plaatsen en te gaan vliegen. Toch moet ik de code nog goed uittesten om geen crashes mee te maken. Ook al lijkt de code foutloos te compileren en lukt het ‘flashen’ van het bordje, toch loopt alles nog niet lekker. Ik krijg steed error 3 ( afwezigheid van de barometer) en dus is er nog wat loos met de code en dan vooral de werking van de globale variabelen. In de testversie loopt de barometer ook mank omdat hij niet het juiste adres aangeeft (0xF2 in plaats van 0x77) . Dus nog wat speurwerk voor we effectief de lucht in kunnen… meer later

Geplaatst in Arduino, Drone, Linux | Reacties uitgeschakeld voor Drukke winternaanden

Butterflight… weer wat nieuws ?

Mijn drone flight heeft er nog een telg bijgekregen. Klassiek op een OMNIBUS F4 SD gebaseerd en met een  ESC borje van 4x35A dat DSHOT ondersteunt. Door de onderdelen uit mijn andere drone wat te herfitten kon ik een vinnig beestje maken.

Om de firmware te flashen moet je linux wat voorbereiden door een udev rule te voorzien. Dit staat op de Wiki’s goed uitgelegd maar om het niet steeds te gaan zoek hier even de info en de file.

Onder /etc/udev/rules.d maak je een file met 45-stdfu-permissions.rules en daarin plaats je onderstaande regel:

ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”usb”, ATTRS{idVendor}==”0483″,  ATTRS{idProduct}==”df11″, MODE=”0664″, GROUP=”plugdev”, ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}=”1″

Het laatste argument zorgt er voor dat je flightcontroller niet door de Modemmanager wordt gescreend om na te gaan of het toch geen modemdevice is… vervelend en wil je natuurlijk niet.

Met sudo udevadm control –reload-rules maak je het geheel werkend. 

Op Youtube vindt je heel wat filmpjes over Buterflight en ik vind het ook wel iets aangenamer vliegen.

 

 

Geplaatst in Drone | Reacties uitgeschakeld voor Butterflight… weer wat nieuws ?

GPS drone – continued

Bij de eerste  versie met de DYS F4 controller, kon ik wel de GPS ontvanger toevoegen – na wisselen TX/RX signalen op het bordje wegens foute labeling, maar liep ik vast voor het toevoegen van een compass omdat dat bordje geen I2C aansluitingen had.

In een van mijn andere drones zat wel een bord met een I2C en dus heb ik die dan maar volledig ontmanteld en zo het OMNIBUSF4 bordje gerecupereerd. Dit liep allemaal vrij vlot en dan kon ik gaan werken aan het integreren van het compass. Ik sprak al van mijn GY-91 bordje waarop een MPU9250 ( GYRO) en een AK8963 (COMPAS) zijn samengebracht. 

GY-91 (paars) en GPS op de drone

Met Google vond ik al direct wat aanwijzingen en patches die door anderen al werden gemaakt om enkel de AK8963 chip te gebruiken. Dit kan maar dan moet je eerste de I2C bypass op de MPU9250 activeren. Ook hier vond ik vrij snel de instructies voor. Omdat de GYRO op de controller en de GYRO hetzelfde adres gebruiken (0x68) en dit dus niet kan activeerde ik het alternatief (High) adres op de GY-91 door SD0  pin met de 3V3 pin te verbinden (staat duidelijk in de manual van de MPU). Het adres wordt dan 0x69 en dus was dit probleem al van de baan.

Voor het  bybassen van de I2C op de MPU heb ik langer moeten zoeken maar met de patch op GITHUB ben ik dan zelf aan de slag gegaan…

Eerste de code van INAV gecloned en dan  wat files aangepast :

De target.h file in de OMNIBUSF4PRO aangevuld met USE_MAG_AK8963 en USE_MAG_9250 gedefinieerd ( nodig om de juiste stukken code te activeren tijden het compilen

De file common_hardware.c wat getuned om de zorgen dat de MPU en de AK werden geregistreerd op de I2C BUS met het juiste adres (0x89)

#if defined(USE_MAG_AK8963) && defined (USE_MAG_9250)
/*#if defined(AK8963_SPI_BUS)
BUSDEV_REGISTER_SPI(busdev_ak8963, DEVHW_AK8963, AK8963_SPI_BUS, AK8963_CS_PIN, NONE, DEVFLAGS_NONE);
#elif defined(AK8963_I2C_BUS) || defined(MAG_I2C_BUS)
#if !defined(AK8963_I2C_BUS)
#define AK8963_I2C_BUS MAG_I2C_BUS
#endif */
#if defined(USE_MAG_9250)
BUSDEV_REGISTER_I2C(busdev_mpu9250, DEVHW_MPU9250, MAG_I2C_BUS, 0x69, NONE, DEVFLAGS_NONE);
#endif

BUSDEV_REGISTER_I2C(busdev_ak8963, DEVHW_AK8963, MAG_I2C_BUS, 0x0C, NONE, DEVFLAGS_NONE);
//#endif
#endif

In de file compass_ak8963.c dan de code ingevoegd  in  functie ak8963detect(magDev_t * mag) die de bypass geactiveerd waardoor de AK rechtstreeks op z’n eigen adres 0x0C kan worden benaderd.

//Reset MPU9250 registers
mag->busDev = busDeviceInit(BUSTYPE_I2C, DEVHW_MPU9250, mag->magSensorToUse, OWNER_COMPASS);

busWrite(mag->busDev, 0x6B, 0x80);
delay(100);

// Set bypass mode
busWrite(mag->busDev, 0x37, 0x02);
delay(100);
busDeviceDeInit(mag->busDev);

Nu lijkt het vlot maar het was toch wat zoeken om het werkend te krijgen.

Nu INAV  2.0 een GPS en een COMPASS en BARO heeft kunnen we dus wat ‘zendingen’ gaan maken door het uitzetten van Waypoints met een mission planner…

Weer wat nieuwe uitdagingen dus.. 

Geplaatst in Drone | Reacties uitgeschakeld voor GPS drone – continued

Wifi-repeater SOS

Ik had  een goedkome MEDION WiFi repeater die enige tijd terug niet meer bleek te werken…. Niet echt een duidelijke reden en dus kon ik weer an de slag.. via google vond ik de firmware voor dit beetjes en was het alleen nog die firmware installeren… zonder de gui van het beestje want die deed het niet meer.

Hmmm.. zouden we dit met flashrom kunnen ? Leuk projectje. Stap 1 was dus het repeatertje open gooien en kijken welke chip er gebruikt werd. Met een beetje ‘kunst-en vliegwerk’ kon ik het moederkaartje blootleggen en vonden we de volgende chip: GD25Q64CSIC.

De site fan flashrom gaf aan dat GD25Q64(B) uitgelezen kon worden dus al een eerste stap in de goede richting.

De volgende was om met een raspberry pi en een leuk hulpje de chip te gaan aankoppelen: de datasheet gaf de juiste pinnetjes

en bij wijze van test even de huidige rom gaan uitlezen met:

flashrom -p linux_spi:dev=/dev/spidev0.0,spispeed=512 -r repeaterrom.rom en dit lukte wonderwel!

 

 

 

De firmware die ik vond bevat een binfile van net geen 5Mb en met

linux_spi:dev=/dev/spidev0.0,spispeed=512 -w firmware.bin kreeg ik helaas een foutmelding dat de grootte van de file niet overeen komt met de grootte van de chip (8Mb)…. zou het hier dan toch stoppen ?

nog wat verder zoeken..

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wifi-repeater SOS

GPS drone

Mijn allereerste frame lag al een tijdje werkloos en dus de hoogste tijd om wat nieuws te proberen : een GPS drone. Ik had voor mijn arduino projectjes ooit een GPS module gekocht en dus leek het logisch om deze eens aan een drone te gaan koppelen… kan via een vrije Serial (UART) poort.

Als Flightcontroller recupereerde ik mijn Dys F4 bordje dat eerder een kleine storing had gekend waardoor er een component doorbrandde . Ik heb de restanten verwijderd en het bordje bleek wonderwel nog te werken… enkel de Bat+ pinnetjes zijn precies niet meer correct te gebruiken. allicht brandde er een diode of een condensator door.

Ook de ESC zijn uit de onderdelendoos, dus weinig extra’s, enkel een mini camera (een caddx deze keer, om te testen en een VTX bordje

Ik gebruik normaal Betaflight als firmware maar voor deze zal ik eens naar INAV kijken, die is meer gericht op GPS gestuurde drones. Ik denk wel dat ik ook nog een Magnetisch kompas en een barometer moet toevoegen om alle features te kunnen benutten. Ik heb nog een bordje (MPU9250) liggen dat ik bij Arduino-projectjes gebruik ( binnenkort een zelf een drone op basis van de kei goede code van Joop Brokking).  Hiervoor heb ik dan wel 2IC (SDC, SDA) nodig en op het Dys bord heb je die helaas niet…. Ik zal dus een van mijn andere drones moeten ombouwen en van controllerboard wisselen.  Op onderstaande pinout is er wel een I2C signaal gedeeld met UART 3

Dit komt dan in een ander bericht.

Geplaatst in Drone | Reacties uitgeschakeld voor GPS drone

Speelgoeddrones

Onlangs heb ik voor mezelf en ook om de zoon te laten vliegen goedkope Chinese drones gekocht: de XS809H en de SG700. Beiden zijn inklapbaar en beschikken over 2MB camera. De twee drones komen met een eigen afstandsbediening en een app op je smartphone. De eerste kocht ik voor 56,20 (had 3 batterijen)  een goede  de tweede 35,89€ (1 batterij). De laatste beschikt bovendien over een tweede camera op de buik, die (onder andere) wordt gebruikt om terug te keren (RTH).

De drones zijn zeer stabiel in de hoover en maken eigenlijk best goede foto’s en filmpjes. bij de VX806 is dit op een nano SD kaartje, bij de SG700 via de app op je smartphone.

Het vliegen gaat best goed met de afstandsbedieningen. De snelheid is in 3 stapjes regelbaar en ze kunnen beiden ook  flips maken via 1knop…leuk. Om te leren vliegen dus best interessant. Dat ze vrij crashbestendig zijn ondervond ik ook al ! 2 crashes en geen brokken. standaard zijn er extra props meegeleverd.

Ze vliegne op een 1 cel Lipo van 900 mAh en geven zo’n 7 à 10 min vliegtijd

Geplaatst in Drone | Reacties uitgeschakeld voor Speelgoeddrones

LCDProc… met mijn I2Cbackpack : yes we can

Ik wil graag een LCD op mijn firewall om wat belangrijke info onmiddellijk te zien. Hoeft niet echt een probleem te zijn wat IPFIRe heeft daarvoor de nodige paketten : LCDproc en/of LCD4linux.

Toch zou het gebruik hiervan niet zo vlot verlopen…maar gelukkig is Google weer m’n beste vriend.

Mijn LCD ( 16×4, of 16×2)  gebruikt de zeer gekende H44780 driver en LCDproc heeft die driver ook als optie.  Mijn APU borje heeft een I2C connector en dus moet ik mijn i2C backback gebruiken. Dit bordje – op basis van een PCF8574A  gaat van i2c naar 4bit parallel. Helaas is de gebruikte pinout op dit bordje verschillend van  die die in LCDproc werd gecodeerd.

Gelukkig had iemand dit probleem ook al gehad en paste hij de code aan.  Hier vond ik alles wat ik nodig had ! Leuk niet… Alleen moet ik deze aangepaste versie in ipfire krijgen. Dit kan maar dan moet je zelf de volledige distributie gaan compileren…  Ook dat wordt goed uitgelegd op de wiki van ipfire.

Helaas loopt er nog wat mank met de i2c bus op ipfire.   Om zeker te zijn dat het niet aan het schermpje en de backplate ligt heb ik alles op een raspberry getest en dat loop wonderwel!

Nu dus op zoek naar het probleem op mijn APU bord… Ik zal dus eerst met een andere distributie proberen en als dat zou werken dan moet ik met de coders van ipfire gaan chatten. wordt vervolgd.

Via github van pcengines dan vernomen dat het toch niet zal lukken via I2C, de connector op het bord geeft dan wel I2C aan maar eigenlijk is het meer SMB wat van het I2C werd afgeleid, helaas niet 100% compatible.

Geplaatst in Linux | Reacties uitgeschakeld voor LCDProc… met mijn I2Cbackpack : yes we can